Ve kterém domě je nejspíše lupič? Dokážete to odvodit?

1/2