Která z těchto postav je vrahem ženy? Poznáte to? Byl by z Vás dobrý detektiv?

1/2